AKTIVITETER 2022

Dag

Hvad

Afholdt

2/2-2022

Bestyrelsesmøde inden ekstra generalforsamling

Ja

3/2-2022

Ekstra ordinær generalforsamling:

Ja

Onsdag d. ?. februar 2022

Bestyrelsesmøde:  hos Kurt

Ja

Søndag d. 27. februar 2022

Fastelavn afholdes

Ja

Tirsdag d. 31. maj 2022

Bestyrelsesmøde hos Christine

Ja

Torsdag d. 23. juni 2022

Sankt Hansaften afholdes

Ja

Tirsdag d. 20. september

Bestyrelsesmøde hos Bent


Torsdag d. 3. november 2022

Generalforsamling